Miejsce Konferencji:
Pensjonat "Dawidek", ul. Pardałówka 23, Zakopane
WWW: dawidek.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof.dr hab. n. med. Lech Polis

Z-ca Przewodniczącego:
Prof.dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski

Opłata:
700,00 PLN (firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, do kwoty 700,00 PLN muszą doliczyć 23% VAT)
500,00 PLN - osoba towarzysząca

Termin wpłaty upływa dnia 09 lutego 2018 r.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy:
"UNISONO Monika Wendorff" Ul. Wrześnieńska 4 lok. 8, 91-051 Łódź

Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372

z dopiskiem: XV. Zakopane

Opłata zawiera:
Uczestnictwo, zakwaterowanie, wyżywienie, kolację powitalną.

Biuro Konferencji:
UNISONO Monika Wendorff tel. 504 292 792
91-051 Łódź, ul. Wrześnieńska 4/8
e-mail: biuro@uni-sono.pl
Kontakt z firmami: Oskar Wendorff tel. 515 044 437
Kontakt z uczestnikami, faktury: Kamil Topolski tel. 602 457 710,
e-mail: kamil@uni-sono.pl

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem