VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLÓW GŁOWY 2012
Zasady zgłaszania abstraktów na Zjazd PTBG:

 1. Maksymalna liczba znaków ze spacjami ? 3000
 2. Microsoft Word, Times New Roman 12pkt., marginesy 2,5 cm
 3. Struktura abstraktu:
  • TYTUŁ
  • Autorzy
  • Ośrodek
  • Przesłanki/Wstęp
  • Cel
  • Materiał i metody
  • Wyniki
  • Wnioski
 4. Abstrakty proszę wysłać do 14 września 2015 jako załącznik do maila na adres: biuro@uni-sono.pl
 5. Jako forma prezentacji doniesień przewidziane są 10-minutowe wystąpienia (7 minut + 3 minuty na dyskusję). Jedynie w przypadku dużej liczby zgłoszeń zorganizowana będzie dodatkowo sesja plakatowa.

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem