? AKCJE PROMOCYJNE, ROAD SHOWS

Kompleksowo realizujemy ogólnopolską bądź regionalną kampanię Road Show.

Nasze kompleksowe działania:

  • Marketingowe badania rynku przed i po kampanii
  • Przygotowanie zaplecza logistycznego
  • Kreację imprezy, zjazdu, konferencji
  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie poszczególnych imprez w ramach prób testowych
  • Przygotowanie narzędzi działań promocyjnych oraz przeprowadzenie elementów promocji (np.: handlowej) w trakcie imprezy
  • Działania public relation ? współpraca z lokalnymi mediami
  • Działania reklamowe BTL w miastach objętych projektem
  • Przygotowanie pod względem graficznym wymaganych materiałów reklamowych oraz ich wydruk
  • Współpracę z lokalnymi jednostkami administracji państwowej
  • Koordynację wszystkich działań

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem