? IMPREZY INTEGRACYJNE I MOTYWACYJNE, TEAM BUILDING

Najważniejsze zadania imprez integracyjnych to:

  • Budowanie zespołów, czyli Team Building: tworzenie więzi interpersonalnych, zdolności komunikacyjnych między członkami zespołu, stymulowanie zdrowej rywalizacji.
  • Motywacja pracowników ? system pobudzania zespołu do efektywnego wykonywania zadań, by osiągnąć wyznaczone cele organizacji, a także motywowanie pracowników do tego, by próbując osiągnąć cele osobiste, realizowali cele firmy.
  • Praca nad własnymi słabościami ? w przypadku utraty wiary we własne możliwości, niskiej samooceny czy nieśmiałości, imprezy motywacyjne niejednokrotnie pozwalają obudzić w pracowniku siłę walki i otworzyć się na innych ludzi oraz nowe pomysły.

Gry fabularne:

Ten rodzaj aktywności często zwany jest ?grą wyobraźni?, w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się w wyimaginowanym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie określonych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry.

Przed każdą realizacją kontaktujemy się z naszym Klientem w celu dopracowania szczegółów.

Posiadamy kilkanaście gotowych scenariuszy gier.

Teambuilding:

Szkolenie budujące grupę zawiera w sobie elementy umożliwiające optymalne wykorzystanie czasu zajęć, a jednocześnie pozwalające podczas swobodnego wyjazdu osiągnąć korzyści.

Głównym celem jest osiągnięcie takiego poziomu bezpieczeństwa w grupie, aby jednostka nie czuła obaw uniemożliwiających jej działanie. Dodatkowo usprawnimy komunikację wewnętrzną oraz wzmocnimy identyfikację z zespołem. Aby skutecznie zaplanować szkolenie musimy poznać i zrozumieć zespół oraz jego rolę w organizacji. Rozpoczynając szkolenie pozwalamy grupie, poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń, lepiej się poznać. Dobór konkurencji i budowa scenariusza uwzględnia m.in. ćwiczenia w małych grupach, gry interpersonalne, zadania budujące zaufanie, symulacje, zadania specjalne.

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem