♫ JAK DZIAŁAMY

Pracę nad projektem rozpoczynamy zawsze od dokładnej analizy oczekiwań klienta i jego grupy docelowej. Analizujemy preferencje, dotychczasowe doświadczenia, skład i charakter grupy.

Na podstawie założeń klienta i charakterystyki grupy tworzymy wstępne koncepcje scenariuszy, propozycje kierunków, które naszym zdaniem będą rozwiązaniami najpełniej realizującymi cele klienta.

Pod kątem określonej koncepcji analizujemy infrastrukturę, logistykę i wszystkie parametry realizacji.
Weryfikujemy wszystkie pomysły, wybrane rozwiązania oraz elementy kosztorysu w celu ustalenia najkorzystniejszego budżetu oraz stworzenia optymalnej propozycji.

Na potrzeby każdego wydarzenia opracowujemy spójną szatę graficzną dla wszelkich materiałów służących uczestnikom. Kompleksowo zaprojektowane identyfikatory, certyfikaty, zaproszenia, plakaty, program, streszczenia i strona wizualna to ważny element ułatwiający marketing.
Wizerunek spotkania jest ważnym elementem promocyjnym.

Przygotowujemy techniczną aranżację wystawy w szczególny sposób dbając o staranne rozplanowanie dostępnej powierzchni. Prowadzimy akwizycję wystawców i koordynujemy prace nadzoru technicznego. Dokonujemy rejestracji budowy tymczasowej w przypadku przystosowywania hal namiotowych na wystawę towarzyszącą. Prowadzimy działalność wystawienniczą oferując klientom autorskie projekty stoisk.

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem