Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję poświęconą terapiom infuzyjnym w chorobie Parkinsona i zastosowaniu scyntygrafii pojedynczego fotonu z użyciem znacznika joflupan (SPECT- DaTSCAN) w diagnostyce zaburzeń ruchowych.

SPECT-DaTSCAN może w znacznym stopniu ułatwić i poprawić diagnostykę różnicową choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych. Nie jest jednak badaniem obrazowym stosowanym rutynowo u pacjentów z podejrzeniem choroby Parkinsona, a decyzja o jego wykonaniu zawsze powinna uwzględniać wszystkie ograniczenia tej metody.

Leczenie pacjentów z zaawansowana? choroba? Parkinsona to wyjątkowo trudny problem terapeutyczny, gdyż leki doustne nie pozwalają na satysfakcjonującą kontrolę objawów motorycznych. Dla tej grupy pacjentów przeznaczone są - obok głębokiej stymulacji mózgu (DBS) - dwie terapie infuzyjne: dojelitowe wlewy lewodopy (system Duodopa) i podskórne wlewy apomorfiny. Obecnie stały się one dostępne w tramach programu lekowego finansowanego przez NFZ. Skuteczność obu terapii infuzyjnych jest podobna, natomiast w istotny sposób różnią się profilem działań niepożądanych, a wybór jednej z tych terapii zależy w znacznym stopniu od występujących u pacjenta objawów pozaruchowych. Terapie infuzyjne be?da? prowadzone w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM. Chcemy przybliżyć Państwu zasady kwalifikacji pacjentów do tych terapii w ramach programu lekowego i mamy nadzieję, że ułatwi to naszą przyszłą współpracę.

Dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem