VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLÓW GŁOWY 2015


VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLÓW GŁOWY
Warszawa, 09 ? 10 paŸździernika 2015
Radisson Blu Sobieski Hotel

Organizatorzy:

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Adam Stępień

Komitet Naukowy Zjazdu
Prof. dr hab. med. Antoni Prusiński
Prof. dr hab. med. Teofan Domżał
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Izabela Domitrz

Komitet Organizacyjny Zjazdu
Dr hab. med. Jacek J. Rożniecki
Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Dr med. Włodzimierz Dłużyński
Dr med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska

Biuro Zjazdu (UNISONO)
tel. 504-292-792
e-mail: biuro@uni-sono.pl
www.uni-sono.pl

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem