? WSPÓŁPRACA

Oferujemy Państwu bardzo konkurencyjne oraz w pełni przejrzyste warunki współpracy, ponieważ zależy nam na jej długofalowości.

Wszystkie koszty udokumentowane są fakturami i prowizją lub wynagrodzeniem ryczałtowym za projekt. Takie rozwiązania zapewniają maksymalną atrakcyjność zakresów cenowych.

Oferty szczegółowe przedstawiamy klientom po podpisaniu deklaracji, że oferty stanowią naszą własność intelektualną i dlatego nie będą realizowane bezpośrednio.

Nasi Klienci:

Copyright © 2013 Unisono realization: Webisem