Camerimage

Współorganizacja Camerimage

Data wydarzenia.

Cykl wydarzeń w latach 2000 – 2010.

Wydarzenie.

Współpraca z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.