Konferencja Kardio-Prenatal

Konferencja Kardio-Prenatal - Łódź 2019
Konferencja Kardio-Prenatal - Łódź 2019

Data wydarzenia.

2019 rok.

Wydarzenie.

Organizacja II Konferencji Kardio-Prenatal w Łodzi.