Zjazd Ginekologiczny

Zjazd ginekologiczny
Zjazd ginekologiczny - Łódź

Data wydarzenia.

2005 rok.

Wydarzenie.

Organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Ginekologicznego w Łodzi.

Ilość uczestników wydarzenia.

W zjeździe uczestniczyło około 1200 osób.