Zjazd neurochirurgów

Zjazd neurochirurgów w Łodzi
Zjazd neurochirurgów w Łodzi

Data wydarzenia.

2017 rok.

Wydarzenie.

Organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Neurochirurgów w Łodzi