Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów

Data wydarzenia.

Jesień 2005 rok.

Wydarzenie.

Organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów w Łodzi.

Ilość uczestników.

W zjeździe uczestniczyło około 1600 osób.