Imprezy integracyjne i motywacyjne

Organizacja eventów dla biznesu.

Najważniejsze zadania imprez integracyjnych to:
  • Budowanie zespołów, tworzenie więzi interpersonalnych, zdolności komunikacyjnych między członkami zespołu, stymulowanie zdrowej rywalizacji.
  • Motywacja pracowników.
  • Praca nad własnymi słabościami.
  • Gry fabularne (Posiadamy kilkanaście gotowych scenariuszy gier).
Teambuilding

Teambuilding

Szkolenie budujące grupę, które zawiera w sobie elementy umożliwiające optymalne wykorzystanie czasu zajęć, a jednocześnie pozwalające podczas swobodnego wyjazdu osiągnąć korzyści.

Głównym celem jest osiągnięcie takiego poziomu bezpieczeństwa w grupie, aby jednostka nie czuła obaw uniemożliwiających jej działanie. Dodatkowo usprawnimy komunikację wewnętrzną oraz wzmocnimy identyfikację z zespołem. Aby skutecznie zaplanować szkolenie musimy poznać i zrozumieć zespół oraz jego rolę w organizacji. Rozpoczynając szkolenie pozwalamy grupie, poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń, lepiej się poznać. Dobór konkurencji i budowa scenariusza uwzględnia m.in. ćwiczenia w małych grupach, gry interpersonalne, zadania budujące zaufanie, symulacje, zadania specjalne.

Organizacja - imprezy integracyjne i motywacyjne
Imprezy integracyjne - Unisono
Organizacja - Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne